Management Training

Esti leader în momentul în care poți lăsa pe cineva în locul tău.

Jack Welch ex CEO General Electric

Module Principale

Programul propune managerilor o abordare practică şi structurată a activităţilor de management proactiv desfăşurate în cadrul echipelor lor. Se insistă pe crearea sau adaptarea de sisteme care să-i sprijine în conducere: sisteme de planificare şi măsurare a activităţii, de raportare, motivare, recunoaştere şi recompensă, de instruire si dezvoltare personală, trepte de carieră, evaluare şi auto-evaluarea a rezultatelor.
Se dezvoltă abilităţi de organizare a activităţilor şi de gestionare a resurselor umane. Managerii sunt antrenaţi pentru a-şi antrena proprii oameni pentru performanţă, îşi dezvoltă abilităţi de conducere, coordonare şi control. Programul aduce exemple practice, studii de caz, cunoaşterea şi aplicarea unor instrumente consacrate şi metode de management utilizate astăzi în companii multinaţionale.

Modul 0

Life Orientations®, LIFO®

 1. Identifici calitățile colegilor
 2. Crești productivitatea fiecăruia
 3. Adaptezi echipa la cerințele clienților
 4. Crești performanța colectivă
 • MANAGEMENTUL TIMPULUI
 • ABILITĂŢI DE LEADER
 • MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
 • ABILITĂŢI DE NEGOCIERE
 • VÂNZARE
 • DEZVOLTAREA ECHIPEI
 • MANAGEMENTUL STRESULUI
 • CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
 • ABILITĂŢI DE COMUNICARE
 1. Se aplică LIFO® echipei, cu un chestionar online/offline
 2. Se explică modelul și rezultatele, se exersează beneficiile
 3. Raport de evaluare: Puncte Tari, Slabe și Recomandări
 4. Analiză Raport și implementare schimbări

Modul 1 | 1 zi

Coaching managerial

Antrenarea managerilor cu metode de coaching pentru a-i (re)aduce pe oamenii lor la nivelul de performanta planificat.

La final de curs participanţii vor:

 • putea adapta propriul stil managerial la etapa de dezvoltare a angajatului
  putea să enumere principiile de management proactive ale antrenarii
 • putea să aplice metoda de antrenare Coaching în 7 paşi™ cu angajaţii proprii
 • putea aplica instrumentul de feedback profesional After Action Review
 • putea utiliza instrumentul de management proactiv: intalnirea lunara individuala

Modul 2 | 1,5 zile

Planificarea și Organizarea activității echipei

Acumularea de cunostinte practice, abilitati lucrative si atitudine pentru a planifica si organiza activitati individuale si de echipa.

 La final de curs participantii vor putea:
– utiliza modelul APEL de rezolvare sistematica a sarcinilor,
– identifica si trata cauze si nu efecte utilizand metoda 5W
– utiliza modelul DOME pentru proiectarea planurilor noi de echipa
– utiliza analiza SWOT in evaluarea stadiilor proiectelor, echipei, departamentelor, resurselor
– utiliza obiective SMART pentru constituirea de KPI realizabile
– aplica practica Intalnirii Periodice Individuale pentru evaluare si planificarea activitatilor membrilor
echipei
– organiza activitati utilizand Planuri de Actiune
– organiza resurse umane utilizand tabele Gantt
– organiza urmarirea si evaluarea activitatilor utilizand diagrame Gantt

Modul 3 | 1/2 zile

Managementul Timpului

Prioritate prioritatilor. Tehnici, metode si principii de management al timpului, exersate practic si interactiv.

 La final de curs participantii vor putea:
– analiza propriile obisnuinte in planificarea si organziarea timpului
– utiliza metode de prioritizare a activitatilor (th Pomodoro, Elefantului, s.a.)
– enumera principiile de management al timpului ale lui Lakein si aplica in practica zilnica
– cunoaste alte 20 de bune practici de planificare a timpului: estimari, planer-e, orare, s.a.

Modul 4 | 1+1 zile

Train the trainer 1 & 2

Managerul viitorului este si un foarte bun trainer; dezvoltarea de abilitati pentru sustinerea unui curs (1) si construirea unei sesiuni (2).

La final de curs participanţii vor putea:
– enumera etapele invatarii la adulti: practica-experienta-constientizare-generalizare-testare
practica
– enumera axele invatarii: cunostinte-abilitati-atitudine
– identifica probleme (nevoi) de instruire: cognitive (nu stiu?), motorii (nu pot?), afective(nu vor?)
– sintetiza scop, obiective, structura, in functie de nevoile si prioritatile identificate
– enumera principalele metode de instruire si eficacitatea in cele trei axe
– construi o sesiune de instruire in-situ cu ajutorul careia vor invata auditoriul ceva
– evalua efectele unei sesiuni de instruire
– primi si oferi feedback ca si traineri

Modul 5 | 1 zi

Management Resurse Umane: Recrutare & Selecție

Dezvoltarea de abilitati, efectuand Recrutarea si Selectia ca pasi ai unui proces de vanzare a unui job

La finalul modulelor 5,7 & 8 participanţii vor putea:
– recruta şi pre-selecta personal utilizând metode sistem R&S
– identifica motivaţii individuale utilizând metoda Herzberg
– defini şi aplica procesul de conducere şi coordonare al activităţii membrilor echipei proprii
– defini şi utiliza instrumente de control şi evaluare a activităţii echipei proprii
– adapta stilul de leadership în raport cu etapa de dezvoltare a angajatului
– construi şi utiliza rapoarte de activitate
– construi instrumente de stimulare tip incentive respectând principii de management proactiv
– construi metode si sisteme de măsurare a rezultatelor şi stimularea performanţei
– susţine întâlniri de evaluare a activităţii cu subordonaţii direcţi
– construi şi utiliza metode şi sisteme de recunoaştere şi recompensă pentru performanţe
– utiliza instrumente şi metode de auto-evaluare şi evaluare semestrială – IAE
– construi sisteme de trepte de carieră pentru stimularea performanţei
– susţine corect profesional şedinţe de activitate si susţine activităţi de instruire a angajaţilor proprii
– delega activităţi manageriale oamenilor aflaţi la nivel de performanţă

personal development module

Modul 6 | 1 zi

Management Resurse Umane – dezvoltare de sisteme interne

Realizarea de sisteme interne de raportare, evaluare, recrutare & selectie, recunoastere&recomp, training, cariera, pentru cresterea retentiei

Modul 7 | 1 zi

Conducerea și Coordonarea activităților

Dezvoltarea abilitatilor pentru conducere si coordonare a activitatilor utilizand metode si instrumente proactive.

La finalul modulelor 5,7 & 8 participanţii vor putea:
– recruta şi pre-selecta personal utilizând metode sistem R&S
– identifica motivaţii individuale utilizând metoda Herzberg
– defini şi aplica procesul de conducere şi coordonare al activităţii membrilor echipei proprii
– defini şi utiliza instrumente de control şi evaluare a activităţii echipei proprii
– adapta stilul de leadership în raport cu etapa de dezvoltare a angajatului
– construi şi utiliza rapoarte de activitate
– construi instrumente de stimulare tip incentive respectând principii de management proactiv
– construi metode si sisteme de măsurare a rezultatelor şi stimularea performanţei
– susţine întâlniri de evaluare a activităţii cu subordonaţii direcţi
– construi şi utiliza metode şi sisteme de recunoaştere şi recompensă pentru performanţe
– utiliza instrumente şi metode de auto-evaluare şi evaluare semestrială – IAE
– construi sisteme de trepte de carieră pentru stimularea performanţei
– susţine corect profesional şedinţe de activitate si susţine activităţi de instruire a angajaţilor proprii
– delega activităţi manageriale oamenilor aflaţi la nivel de performanţă

finance module

Modul 8 | 1 zi

Controlul și Evaluarea activităților individuale & echipă

Dezvolta abilitati, cunostinte, atitudine pentru a evalua performantele din activitatile oamenilor din echipa.

La finalul modulelor 5,7 & 8 participanţii vor putea:
– recruta şi pre-selecta personal utilizând metode sistem R&S
– identifica motivaţii individuale utilizând metoda Herzberg
– defini şi aplica procesul de conducere şi coordonare al activităţii membrilor echipei proprii
– defini şi utiliza instrumente de control şi evaluare a activităţii echipei proprii
– adapta stilul de leadership în raport cu etapa de dezvoltare a angajatului
– construi şi utiliza rapoarte de activitate
– construi instrumente de stimulare tip incentive respectând principii de management proactiv
– construi metode si sisteme de măsurare a rezultatelor şi stimularea performanţei
– susţine întâlniri de evaluare a activităţii cu subordonaţii direcţi
– construi şi utiliza metode şi sisteme de recunoaştere şi recompensă pentru performanţe
– utiliza instrumente şi metode de auto-evaluare şi evaluare semestrială – IAE
– construi sisteme de trepte de carieră pentru stimularea performanţei
– susţine corect profesional şedinţe de activitate si susţine activităţi de instruire a angajaţilor proprii
– delega activităţi manageriale oamenilor aflaţi la nivel de performanţă

Modul 9 | 1 zi

Comunicare asertivă și Managementul Conflictelor

Comunicarea focusata si pe sarcina dar atenta si la oameni, in conditii
normale si nefavorabile: stres sau conflict, ptr rezolvarea activitatilor.

Modul 10 | 1 zi

Stress Management & Problem solving

Exersarea de bune practici pentru reducerea stresului si generarea de noi idei. Stresul: distanta de la problema la resurse – se reduce cu idei.

Solictă oferta pentru oricare dintre module

Module Complementare

C1 | 2 zile

Servicii Superioare pentru Clienți

Dezvoltarea culturii serviciilor calitative oferite clientilor in scopul obtinerii satisfactiei si fidelizarii.

C2 | 2 zile

Tehnici și Abilități de Comunicare interpersonală și Ascultare Activă

Dezvoltarea de cunoștinte practice, abilități și atitudine profesională pentru consultanții de vânzări în întâlnirile cu clienții din piața țintă.

Comunicare modul

C2 | 1,5 zile

Dezvoltarea Echipei pentru performanță: team building

Dezvoltarea interdependenței în echipă, a asumării de responsabilități comune și coeziunii în inițiative. Dinspre gandirea eu spre gândirea noi.